ประเภทของป้ายลาเบล

* มาทำความรู้จักกับ ประเภทและรูปแบบของป้ายลาเบล / ป้ายตราติดเสื้อ (Clothing Labels) 

#ป้ายตราเสื้อ #ป้ายตราติดเสื้อ #ป้ายยี่ห้อเสื้อ #รับทำป้ายตราเสื้อ #ป้ายคอเสื้อราคาถูก #รับทำป้ายทอตราเสื้อ
#ป้ายลาเบล #รูปแบบของป้ายลาเบล #ป้ายทอซาติน #ป้ายทอตราเสื้อ #ชนิดของป้ายตราติดเสื้อ

เมื่อเริ่มทำธุรกิจขายเสื้อผ้า ผลิตเสื้อผ้า หรือการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง สิ่งแรกสุดคือการทำ Logo และจัดทำป้ายโลโก้เพื่อวางชิ้นงานลงบนผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ที่จำหน่ายเสื้อผ้าของแบรนด์ตัวเองนั้น สิ่งที่สำคัญคือ ป้ายตราติดเสื้อ หรือ ป้ายลาเบล (Labels) เพราะป้ายลาเบลนั้นเปรียบเสมือนแบรนด์ของผลิตภัณฑ์เรา ซึ่งการติดป้ายลาเบลจะช่วยยกระดับแบรนด์ให้น่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และสร้างคุณค่า (Value) ให้สินค้าดูดีมีระดับมากยิ่งขึ้น

ประเภทของป้ายตราติดเสื้อ ซึ่งเเบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

แบบที่ 1 : แบบงานทอ หรือเรียกว่า ป้ายทอตราเสื้อ
แบบที่ 2: แบบงานพิมพ์ หรือเรียกว่า พิมพ์ป้ายตราเสื้อ พิมพ์ป้ายลาเบล
แบบที่ 3: ป้ายงานพิมพ์ระบบดิจิตอลบนผ้าซาติน

งานพิมพ์ป้ายตราติดเสื้อ พิมพ์ได้หลายระบบ ได้แก่

  1. พิมพ์ป้ายตราติดเสื้อ ด้วยระบบ พิมพ์ซิลสกรีน
  2. พิมพ์ป้ายตราติดเสื้อ ด้วยระบบ พิมพ์ซับลิเมชั่น
  3. พิมพ์ป้ายตราติดเสื้อ ด้วยระบบ พิมพ์ออฟเซ็ท


ขนาดของป้าย (Label Size)

ขนาดที่สามารถทำได้มีตั้งแต่ 10-200 mm.

รูปแบบของการตัดเย็บป้ายลาเบล มี 5 รูปแบบ ดังนี้

1. ป้ายแบบตัดตรง (Straight Cut)
2. ป้ายแบบพับซ้ายขวา (End Fold)
3. ป้ายแบบพับครึ่ง (Center Fold)
4. ป้ายแบบพับเฉียง (Mitre Fold)
5. ป้ายแบบไดคัต (Die Cut)

01.WN

 

07.WN